« مجهول ماندن » رنج بزرگ روح آدمی است. یک روح ، هرچه زیباتر است و هرچه «دارا» تر، به « آشنا» نیازمندتر است.

دکتر شریعتی

/ 0 نظر / 6 بازدید