گاهی......

این روزها نمی دانم از چه رو

به خود آزاری افتاده ام

گاهی به تو می اندیشم و آزادی ام

گاهی به خودم و اسارتم

گاهی به بغض های قدیمیم

گاهی به بغض های جدیدم

گاهی به آنچه بود و نیست

گاهی به آنچه هست و نبود

و گاهی هم به 

 نقطه پایان این گاهی ها

که  گاهی دیگر است بی هیچ امید و آرزو

 

 

وقتی داشتم برای درد و دلش اشک می ریختم همش توی این فکر بودم که یه روز به همین زودی من می شم یکی مثل اونو ، یکی هم جای من و یه آه و چند تا نقطه چین. اونوقته که دیگه سد شکسته می شه و من پشت خودم قایم نمی شم. سخت در انتظار اون روزم. سخت..........

***

شاید سالی یکبار کم باشه که از معلمین عزیزی که در راه ارتقا بشریت گام برداشته اند تشکر کرد ولی حداقل همین یکبار باعث می شه ما یادمون نره که کل زندگیمون رو مدیون خیلی ها هستیم. معلمین عزیزم یاد و خاطرتان گرامی و سپاسگذارتان هستم.

/ 1 نظر / 23 بازدید