آواز کَرَک

و عشق. . .

آواز کَرَک*

«بده . . .بد بد. . . چه امیدی؟ چه ایمانی؟»

«. . .کرک جان، خوب می خوانی

من این آواز پاکت را درین غمگین خراب آباد،

چو بوی بالهای سوخته ت پرواز خواهم داد.

 گرت دستی دهد، با خویش در دنجی فراهم باش.

بخوان آواز تلخت را ، ولیکن دل به غم مسپار.

کرک جان ! بنده ی دم باش. . .»

«بده ... بد بد ره هر پیک و پیغام و خبر بسته ست

نه تنها بال و پر ، بال نظر بسته ست

قفس تنگ است و در بسته است . . .»


«کرک جان ! راست گفتی ، خوب خواندی ، ناز آوازت،

من این آواز تلخت را . . .»

«بده ... بد بد ... دروغین بود هم لبخند و هم سوگند.

دروغین است هر سوگند و هر لبخند

و حتی دلنشین آواز جفت تشنه ی پیوند . . .»

«من این غمگین سرودت را

هم آواز پرستوهای آه خویشتن پرواز خواهم داد.

بشهر آواز خواهم داد. . .»

«بده ... بدبد ... چه پیوندی ؟ چه پیمانی ؟»

«کرک جان ! خوب می خوانی

خوشا با خود نشستن ، نرم نرمک اشکی افشاندن،

زدن پیمانه ای - دور از گرانان - هر شبی کنج شبستانی.»

مهدی اخوان ثالث

*بلدرچین، کرک با دو فتحه مرغی است از سار بزرگتر، از کبوتر کوچکتر به رنگ گنجشک و خال خالی؛آوازی دارد شبیه به تلفظ «بدبده» و از اینرو او را «بدبده» هم می گویند. صیادان برای صید این مرغ حیله عجیبی به کار می برند: تور می گسترند و با وسایل مخصوصی که دارند آواز جفت جویی کرک ماده را (مثلاْ) تقلید می کنند تا نر بیاید و به هوای آوای آواز به دام افتد، و یا برعکس آواز نر را برای شکار ماده.

دانلود آواز کرک از فرهاد مهراد

/ 2 نظر / 25 بازدید
تينا

ماهی شده بود باورش تور اگه بندازن سرش میشه عروس ماهی ها شاه ماهی میشه همسرش آخه باورش نبود نگاه گرم ماهیگیر میشه نگاه آخرش

هانی

مطلبت رو کپی کردم برا خودم داشته باشم این شعر رو با صدای قربانی دارم گوش میدم لینک دانلودت خراب بود میشه لینک سالمش رو برام بیاری رو وبم؟ ممنون میشم