گفت و گو

گفتم تو شیرین منی

گفتا تو فرهادی مگر؟

گفتم خرابت میشوم

گفتا تو ابادی مگر؟

گفتم ندادی دل به من

گفتا تو جان دادی مگر؟

گفتم ز کویت میروم

گفتا تو آزادی مگر؟

گفتم فراموشم نکن

گفتا تو در یادی مگر؟

گفتم خموشم سالها

گفتی تو فریادی مگر؟

گفتم که بر بادم مده

گفتی نه بر بادی مگر؟

...

/ 3 نظر / 7 بازدید
ستوده

گفتم ز کویت می روم گفتی تو آزادی مگر؟ خیلی خاطره انگیزه این شعر مرسی گذاشتینش

مرد بارانی

گفتا تو آبادی مگر؟

بهنام

عالی بود...