آنکه بی باده کند جان مرا مست. . .

 

 آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟

وان که بیرون کند از جان و دل ام دست کجاست؟

وانکه سوگند خورم جز به سر او نخورم

وان که سوگند من و توبه ام اشکست کجاست؟

وان که جان ها به سحر نعره زنان اند ازو 

وان که ما را غم اش از جای ببردست کجاست؟

جان جان است و گر جای ندارد چه عجب؟!

این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست؟

غمزۀ چشم بهانه ست و زان سو هوسی ست 

وان که او در پس غمزه ست دل ام خست کجاست؟

پردۀ روشن دل بست و خیالات نمود 

وان که در پرده چنین پردۀ دل بست کجاست؟

عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد

وآن که او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟

 

«مولانا»

/ 1 نظر / 8 بازدید
شبکه اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی

شبکه اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی محلی شگرف و زیبا و علمی و تفریحی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه ازاد و لیکن سایر دانشگاه ها است. منتظر حضورتان هستیم . شبکه ای با امکانات بالا http://iauclub.ir